علت ننوشتم فقط تنبلی برای باز کردن لپ تاپ بوده و بس

منو ببخشید

حالم خوبه شکر خدا زندگی خوبه و همه چی عالی

این روزا دنبال خرید سیسمونی بودم و هستم

هفته بیست بارداری ام

نمیدونم چرا حرفم نمیاد

تا بعد...

*صرفا جهت رفع نگرانی دوستای گل